ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: świadczenia emerytalnorentowe

ZUS poinformował, że z dniem 1 marca 2015 r. dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 czerwca 2013 r. wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Emeryci i renciści będą mogli zarobić więcej nie tracąc prawa do wypłaty świadczeń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 1 marca 2012 r. zmienia się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od 1 marca 2012 r. wrosła wysokość wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość, nie wszystkie jednak, z nich zostanie podwyższona o kwotę 71 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 1 marca 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 28 lutego 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości. Chodzi o kwotową waloryzację świadczeń emerytano-rentowych, która uprzywilejowuje najniższe świadczenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie wprowadzonych w 2012 r. zmian w ustawie emerytalnej i przepisach dotyczących waloryzacji kwotowej świadczeń. Do Biura RPO wpłynęło już 420 skarg od obywateli w tej sprawie. Nowy mechanizm waloryzacji kwotowej preferuje osoby pobierające minimalne i niskie świadczenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Niskie składki na ZUS w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą to duża ulga. Przedsiębiorca ma prawo korzystać z preferencyjnej wysokości składek nawet kilkakrotnie w okresie aktywności zawodowej, o ile odległość czasowa pomiędzy prowadzeniem poszczególnych działalności wynosi nie mniej niż 60 miesięcy.

Opłacanie niskiej składki nie daje jednak możliwości zaliczenia tego okresu prowadzenia działalności do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
powrót Artykuły w etykietach: świadczenia emerytalnorentowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________