Artykuły w etykietach: OPP
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: OPP
piątek, 17 października 2014 02:38

Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić formularz załącznika CIT-8/O w przypadku stowarzyszenia o statusie OPP, ale prowadzącego działalność gospodarczą, które przeznacza zysk na cele statutowe?

Opublikowane w Podatki dochodowe

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania. Resztę formalności dopełni urząd skarbowy.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 27 lutego 2012 20:20

Podatek VAT od SMS wysyłanych na cele charytatywne

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 31 stycznia 2012 r. przypomniał warunki jakie musi spełniać operator telekomunikacyjny, aby wysyłane sms na cele charytatywne były zwolnione od VAT.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 20 lutego 2012 16:20

1% na OPP od emeryta i rencisty

Emeryci i renciści przekazują 1% należnego podatku na organizacje pożytku publicznego na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do zmiany sposobu przekazywania 1% podatku dla organizacji po żytku publicznego przez emerytów i rencistów. Tak stwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 08 lutego 2012 16:23

Nowe zasady dla VAT od darowizn

Minister Finansów zmienił przepisy dotyczące opodatkowania VAT darowizn. Zwolnienie obowiązuje wstecznie od dnia 3 listopada 2011 r.

Opublikowane w VAT

Zostanie przywrócone zwolnienie od podatku VAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów nabytych przez te organizacje jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pozyskane z tych zbiórek. Od dnia 3 listopada 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązywało wyłączenie sprzedaży przedmiotów darowizny z zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zmiany będą oddziaływać na podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, dokonujące dostaw towarów nabytych w ramach zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane z tych zbiórek, poprzez umożliwienie im dalszego stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych dostaw.

Opublikowane w VAT
środa, 05 stycznia 2011 15:42

PIT-12 a przekazanie 1% na OPP

Czytelnicy pytają: Miała być możliwość wskazania KRS organizacji pożytku publicznego. Wygląda na to, że nie można przekazać tego 1%. Proszę o informację jak ta sprawa wygląda przy rozliczaniu podatku przez zakład pracy. PIT 12 nie ma rubryki, w której można określić OPP.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 06 maja 2010 16:04

Także w PIT-40 można przekazać 1%

Instytucja 1% w polskim systemie podatkowym powstała przy założeniu, iż będą mogli z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie składają zeznanie podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:21

1% na organizację pożytku publicznego

W zeznaniu podatkowym podatnik możne podać dane identyfikacyjne tylko 1 organizacji pożytku publicznego. Dotyczy to zarówno zeznań podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, jak i zeznań, w których małżonkowie wnioskują o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:12

Darowizna na cel charytatywny

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę na cel charytatywny, to może być ona zwolniona z podatku.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: OPP

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________