ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: akcyza

Usługa lub dostawa wykonana pod rządami starych przepisów, a obowiązek podatkowy powstający pod rządami nowych przepisów o VAT; sprawdź co zrobić.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 13 grudnia 2010 14:09

Akcyza od samochodu specjalnego

Czytelnicy pytają: Prowadzę działalność, zarejestrowaną w ewidencji działalności jako ratownictwo (PKD 86.90.B). Nabyłem we wrześniu 2009 r. samochód specjalny marki Volkswagen Transporter TS będący pojazdem sanitarnym. W taki też sposób został ona zarejestrowany.

Aktualnie urząd celny domaga się zapłaty podatku akcyzowego stojąc na stanowisku, że pojazd ten służy zasadniczo do przewozu osób, co ewidentnie nie pokrywa się z jego wykorzystywaniem, gdyż służy on do ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia do szpitala, a to jest zasadnicza różnica. Czy organ ten ma rację domagając się zapłaty akcyzy od ww. pojazdu?

Opublikowane w Akcyza

W dniu 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki jawnej dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe (SK 23/07).

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 25 października 2010 15:21

Akcyza od WWN samochodu osobowego

Opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego następuje w chwili jego rejestracji, nawet jeśli pojazd nie jest własnością rejestrującego. Tak uznał w wyroku z dnia 20 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 25 października 2010 14:20

Komisant musi zapłacić akcyzę

Komisant sprzedający na terytorium Polski przed pierwszą rejestracją samochód osobowy komitenta jest podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, któremu na podstawie art. 79 tej ustawy przysługuje uprawnienie do pomniejszenia podatku akcyzowego należnego od tej sprzedaży o podatek akcyzowy zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu przez komitenta. Tak wynika z wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 05 października 2010 22:37

W 2011 będzie wyższa stawka akcyzy na papierosy

Rząd walczy z dopalaczami, tymczasem Ministerstwo Finansów przygotowało podwyżkę akcyzy na papierosy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

Opublikowane w Akcyza
środa, 01 września 2010 15:10

Uwaga sprzedający samochody za granicę!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (ustawa z dnia 22 lipca 2010 r.), która weszła w życie w dniu 1 września 2010 r., obowiązek podatkowy z tytułu nabycia samochodu z innego państwa Unii Europejskiej albo sprzedaży samochodu wyprodukowanego w kraju nie powstaje, jeżeli samochód ten został wywieziony za granicę w terminie 30 dni od dnia takiego nabycia lub sprzedaży.

Opublikowane w Akcyza

Od dnia 1 września 2010 r. w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (ustawa z dnia 22 lipca 2010 r.) niektóre podmioty nabywające olej opałowy zostaną zwolnione z obowiązku składania oświadczenia sprzedawcy. Będą to m.in. organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, publiczne szkoły i inne placówki wskazane w ustawie o systemie oświaty, publiczne zakłady opieki zdrowotnej publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 30 sierpnia 2010 13:54

Kontrola obrotu lekkim olejem opałowym

W dniu 18 sierpnia 2010 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko wobec pism sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym.

Opublikowane w Akcyza
niedziela, 04 lipca 2010 15:04

Emulsja chłodząca do maszyn CN 3403

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Opublikowane w Akcyza
Strona 2 z 3
powrót Artykuły w etykietach: akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________