ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: amortyzacja środka trwałego

Pytanie: Jak ustalić odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych sfinansowanych w części dotacją i w części kredytem?

Podatnik czynny VAT zakupił maszyny. Zakup sfinansowany został z dotacji otrzymanej od Agencji Rolnictwa w kwocie ok. 300.000 zł i z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie ok. 500.000 zł. W jaki sposób kwotowo należy ująć w środki trwałe tak aby podlegały amortyzacji?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Planowane jest podwyższenie wartości początkowej dla środków trwałych, które jednorazowo można zaliczyć w koszty podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy podatnik może w działalności gospodarczej wykorzystywać samochód nabyty i zarejestrowany na współmałżonka.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika w przypadku braku dowodu zakupu może stanowić problem. W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: amortyzacja środka trwałego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________