ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: cena zakupu

Pytanie: Jak ustalić odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych sfinansowanych w części dotacją i w części kredytem?

Podatnik czynny VAT zakupił maszyny. Zakup sfinansowany został z dotacji otrzymanej od Agencji Rolnictwa w kwocie ok. 300.000 zł i z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie ok. 500.000 zł. W jaki sposób kwotowo należy ująć w środki trwałe tak aby podlegały amortyzacji?

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 19 października 2012 15:24

Pakiety medyczne. Jak ustalić ich wartość?

Obejmowanie pracowników opieką medyczną w ramach wykupionych przez pracodawcę pakietów powoduje powstanie u pracownika przychodu i nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sformułowanie "według cen zakupu" posiada szersze znaczenie prawne aniżeli samodzielnie użyty termin "cena zakupu". Cena zakupu stanowi jedynie punkt odniesienia dla dalszych obliczeń. Cena ta może więc zostać np. podzielona na równe części odpowiadające liczbie osób (indywidualnych jednostek) uprawnionych z pakietu medycznego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r. (II FSK 1527/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika w przypadku braku dowodu zakupu może stanowić problem. W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: cena zakupu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________