ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: certyfikat rezydencji podatkowej
poniedziałek, 12 stycznia 2015 17:14

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Od dnia 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji bez wskazanego w nim okresu ważności pozwala przyjąć, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Czy usługi świadczone przez podmiot z USA podlegają podatkowi u źródła w Polsce? Czy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu świadczącego usługę z USA?

Spółka zakupuje u kontrahenta z USA usługę polegającą na administrowaniu jej stroną internetową. Płatności za usługę przekazywane są na rzecz nierezydenta.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 01 października 2010 12:37

Certyfikat rezydencji podatkowej

Płatnik pobrał w trakcie roku podatek u źródła według stawki wynikającej z ustawy, ponieważ podatnik nie przedstawił certyfikatu rezydencji. W okresie późniejszym podatnik dostarczył płatnikowi certyfikat. Kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty? Czy uprawnienie to przysługuje tylko podatnikowi, czy również płatnikowi?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: certyfikat rezydencji podatkowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________