ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: dowód poniesienia wydatku

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wydatki na przewodnika osoby niewidomej i na dojazdy na rehabilitację mogą być potwierdzone każdym dowodem (II FSK 444/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Usługi takie jak tłumaczenie, korekta tekstów, badania rynkowe, pisanie artykułów czy raportów nie zawsze są udokumentowane fakturą VAT.

Czy posiadanie przez podatnika  jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy o dzieło przez osobę fizyczną, niewykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, ani jako podatnik VAT oraz wydruku skanu podpisanej przez drugą stronę umowy o dzieło może stać na przeszkodzie w uznaniu wydatku za koszt uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Faktura VAT nie jest jedynym ani uprzywilejowanym dokumentem potwierdzającym istnienie danego kosztu. Sprawdź, jak można udokumentować dla celów podatkowych korzystanie z tanich linii lotniczych, które nie wystawiają biletów w formie papierowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:22

Ulga internetowa. Dokumentowanie

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej z ulgi internetowej korzystają po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: dowód poniesienia wydatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________