ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE, z pytaniem czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a nie tylko jednostek budżetowych.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 10 czerwca 2013 11:55

Zasiłek macierzyński i działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Czy wynajmując domek letniskowy można rozliczać się ryczałtem 8,5%? Czy osoba fizyczna może oddać dom letniskowy w najem bez zakładania działalności gospodarczej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Obowiązek ponoszenia podatku od nieruchomości jest jedną z konsekwencji prawnych posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty podatkowe podatek od nieruchomości jedynie w części, w jakiej uiszcza go za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
czwartek, 21 marca 2013 12:17

Czy sprzedaż działki rolnej podlega VAT?

Transakcje sprzedaży nieruchomości jako majątku prywatnego osoby fizycznej, mogą być zarówno przedmiotem działalności gospodarczej, jak i czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. O tym czy mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości stanowiących przedmiot działalności gospodarczej, czy też ze sprzedażą związaną z czynnościami wynikającymi ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, decyduje to, czy i jakiego rodzaju czynności są podejmowane w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Opublikowane w VAT

Czy niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których wynajmujący czerpie przychody z najmu, może zawsze zastosować zryczałtowane opodatkowanie uzyskiwanych w ten sposób przychodów? W interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że podatnik nie może skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% ponieważ najem, który ma miejsce w tym przypadku jest działalnością gospodarczą (ITPB1/415-991/10/AK).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Powierzchnia lokalu mieszkalnego lub jego części, zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, która służy jednocześnie celom mieszkalnym, korzysta ze stawki podatku od nieruchomości takiej, jak dla budynków mieszkalnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 25 lutego 2013 22:31

Sprzedaż koszulek z nadrukami przez Internet

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży przez Internet koszulek z nadrukami. Sprzedaż polega na tym, że kupujący wybiera sobie koszulkę i nadruk jaki ma się na niej znaleźć. Liczba nadruków jest ograniczona, a ich większa różnorodność pozwoliłaby na zwiększenie sprzedaży. W związku z tym sprzedawca planuje rozpocząć współpracę z grafikami w celu pozyskania większej ilości projektów do nadruków. Sprawdź jakie ma wobec nich obowiązki.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Jeżeli kupujesz lokale i odsprzedajesz je z zyskiem, a nie zgłosiłeś prowadzenia działalności gospodarczej, organy podatkowe z pewnością stwierdzą, że prowadzisz niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 2 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________