ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych żużlowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego. Odpowiedź Ministra dotyczy również przychodów z innych rodzajów dyscyplin sportowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 23 października 2012 16:02

Zmiany w VAT od 2013

Od stycznia 2013 r. w życie wejdą zmiany przepisów ustawy o VAT. Zmian jest wiele i wcale nie takich drobnych jak się zastrzega resort finansów.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 22 października 2012 14:20

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 11 października 2012 r. (SPS-023-8306/12) wyjaśniło zasady opodatkowania transakcji sprzedaży większej liczby nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne. Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie zawiera transakcje związane z działalnością gospodarczą w szczególności dostawy terenów budowlanych. Resort pracuje nad zmianą definicji podatnika VAT i działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT

Po likwidacji działalności gospodarczej, w której podatnik osiągał przychody z najmu, przychody z wynajmowania nieruchomości, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 13 września 2012 19:02

Względy techniczne

Minister Finansów zastanowi się nad doprecyzowaniem pojęcia względy techniczne, które wyłącza opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
czwartek, 13 września 2012 18:08

MF: jak rozliczać media z tytułu najmu

W ramach zobowiązania najemcy strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła itp.) rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wskazało kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (DD2/033/21/K0l/2012/DD-159).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Współwłaściciel działki, choć sam nie prowadzi działalności, odprowadzi wyższy podatek od nieruchomości, gdy wykorzystuje ją też spółka. Tak w wyroku z dnia 6 września 2012 r. uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 188/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, kiedy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność przysługuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. na zasadach preferencyjnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W interpelacji nr 6961 z dnia 12 lipca 2012 r. do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania kategorii „budynków pozostałych”, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grupa posłów wystąpiła z sugestią zmiany stawek podatku od nieruchomości. Posłowie chcą opodatkować (wyżej) części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:27

Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Związek wyprodukowanego towaru w trakcie działalności gospodarczej z tą działalnością nie trwa w nieskończoność. Organy podatkowe nie mogą automatycznie nakładać na podatnika obowiązku rozliczenia VAT tylko dlatego, że sprzedaje rzeczy wyprodukowane w firmie 8 lat po jej likwidacji.

Tak orzekł w wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1449/11).

Opublikowane w VAT
Strona 3 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________