ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Nawet jednodniowe opóźnienie we wpłacie składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pozbawia prawa do zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Tak uznał w wyroku z dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy (I UK 408/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Niektóre wadliwe zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostaną zmienione. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zakresem niezbędnych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 27 czerwca 2012 19:00

Zabezpieczenie społeczne obywatela Czech

Jakie ustawodawstwo ma zastosowanie w sprawie ustalenia zabezpieczenia społecznego dla obywatela Republiki Czeskiej, prowadzącego na terenie Czech działalność gospodarczą, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej w Polsce?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową ds. emerytalno-rentowych oraz prowadząca na terenie Polski pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tejże działalności podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, miejsce zamieszkania posiada w Wielkiej Brytanii. Któremu ustawodawstwu będzie podlegał z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jednocześnie na terenie dwóch państw? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Gdzie, zatrudniony na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii i jednocześnie prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Gdzie, zatrudniony na umowę o pracę na terenie Czech i jednocześnie prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Jeśli w sposób zorganizowany i ciągły, w celach zarobkowych dokonujesz sprzedaży za pośrednictwem Internetu, dla celów podatkowych oraz ZUS możesz zostać uznany za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Organy podatkowe właśnie zaczęły szczegółową kontrolę handlujących na Allegro.

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 31 maja 2012 r. uznał, że o tym że prowadzona jest działalność gospodarcza nie decyduje fakt rejestracji tej działalności, a rzeczywiste jej wykonywanie. Zatem osoby, które w sposób ciągły (a przez to zarobkowy) prowadzą sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, takich jak właśnie Allegro, bez zarejestrowania takiej działalności, mogą zostać uznane za przedsiębiorców (II Ca 52/12).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pojęcie "fan page" nie zostało zdefiniowane. Nie zmienia to faktu, że fan page jest profilem publicznym, który został stworzony na Facebooku w celu promowania różnych marek czy konkretnych produktów, artystów itp. Profil ten może być przedmiotem transakcji pomiędzy kontrahentami. Sprzedaż fan page skutkuje powstaniem przychodu po stronie sprzedającego, a zatem także obowiązkiem zapłaty podatku!

Opublikowane w Podatki dochodowe

Samochód przekazany żonie do jej działalności gospodarczej przez męża, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania. Żona ani mąż nie zapłaci podatku dochodowego. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2012 r. (ITPB1/415-154/12/PSZ).

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 4 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________