ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Fakt, iż właścicielem budynku gospodarczego jest przedsiębiorca, przesądza o istnieniu związku budynku z działalnością gospodarczą. Z tego też względu np. w budynku dwukondygnacyjnym obydwie kondygnacje powinny być opodatkowane najwyższymi stawkami, mimo że tylko na parterze lub w jednym pomieszczeniu na kondygnacji prowadzona jest produkcja, a pozostała część domu stoi pusta. Tak orzekł w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 60/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy podatnik może w działalności gospodarczej wykorzystywać samochód nabyty i zarejestrowany na współmałżonka.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 22 kwietnia 2012 21:04

Jaki identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?

Sprawdź, jaki identyfikator podatkowy i kiedy powinieneś stosować, NIP czy PESEL.

Opublikowane w Inne

Obrót instrumentami finansowymi może być przedmiotem działalności gospodarczej. Zasadniczo jednak przychody z instrumentów finansowych są zaliczane do odrębnego niż działalność gospodarcza źródła przychodów (kapitałów pieniężnych) i w związku z tym nie można ich łączyć z przychodami z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencję przychodów prowadzi się odrębnie za każdy rok podatkowy. Sprawdź kto, kiedy i w jaki sposób musi prowadzić ewidencję przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jak powinien się opodatkować rolnik ryczałtowy prowadzący działalność rolniczą oraz inną działalność gospodarczą.

Opublikowane w VAT

Po przeczytaniu kilku ostatnich informacji dotyczących kar za posługiwanie się w niewłaściwym przypadku numerem PESEL zamiast NIP, konsternacja. Czy jeśli właśnie składam PIT-37, powinnam użyć PESEL czy może NIP.

Opublikowane w Inne

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Tak więc ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyłącza spod opodatkowania grunty zajęte na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny

Rolnik ryczałtowy, zasadniczo, jest zwolniony z VAT w odniesieniu do dostaw swoich produktów rolnych i usług rolniczych. Może jednak równocześnie być podatnikiem VAT czynnym w zakresie innej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Sprawdź, jak to działa.

Opublikowane w VAT

Aby opodatkować ryczałtem przychody osiągane z najmu należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na dany rok naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Sprawdź czy limit 150.000 euro dotyczy przychodów z najmu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 5 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________