ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Farma słoneczna zwana też elektrownią słoneczną, to znaczna powierzchnia gruntu rolnego zabudowana modułami fotowoltanicznym. Powstaje zatem pytanie, czy ogniwa takie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Uzbrojenie terenu albo działania marketingowe dotyczące sprzedawanych gruntów, nawet gdy pochodzą z majątku prywatnego, mogą decydować o tym, że sprzedawca zostanie uznany za podatnika VAT.

W dniu 15 września 2011 r. TSUE wydal wyrok (w sprawie Słaby, Kuć C‑180/10 i C‑181/10) w związku z pytaniem polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Opublikowane w VAT

W dniu 1 sierpnia 2011 r. upływa termin dla składania wniosków o umorzenie zaległych składek na Fundusz Pracy i zaległych odsetek z tego tytułu.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na etacie, musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że pierwszeństwo obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jest zgodne z Konstytucją (SK 33/09).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Podatnik może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić źródło przychodu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 15 lutego 2011 17:03

Wystarczy PESEL. Niepotrzebny NIP

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zniknie obowiązek posiadania NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT.

Opublikowane w Inne
niedziela, 02 stycznia 2011 21:59

Wspólnik spółki cywilnej o obcym obywatelstwie

Obywatelka Hiszpanii, zamieszkała w Polsce jest wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą. Na rok 2010 zaprowadziła księgę przychodów i rozchodów w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dochodów spółki cywilnej (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Drugi wspólnik jest Polakiem.

Czy wspólniczka hiszpańska ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?

Opublikowane w KPiR

Od dnia 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą się posługiwały dla celów podatkowych jedynie numerem PESEL. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą nadal otrzymywać NIP, ale już nie w formie decyzji administracyjnej, a jedynie jako zaświadczenie.

Opublikowane w Inne

Czynność przeniesienia lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do ewidencji wynajmu poza działalnością gospodarczą, nie powoduje żadnych konsekwencji w podatku VAT. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 8 kwietnia 2010 r.).

Opublikowane w VAT
czwartek, 06 maja 2010 16:19

Czy i jak opodatkować nianię?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w tej materii precyzyjne regulacje.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 7 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________