ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność wykonywana osobiście

Działalność sportowa żużlowców i klubów żużlowych została omówiona w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w zakresie możliwości zaliczenia w określonych warunkach przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła: działalność gospodarcza (Dz.Urz. MF z dnia 27 maja 2014 r., poz 21).

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy wykupione dla członków organów spółki ubezpieczenie na życie w związku z pełnioną funkcją powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy z członkiem rady nadzorczej została zawarta również umowa o pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych żużlowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego. Odpowiedź Ministra dotyczy również przychodów z innych rodzajów dyscyplin sportowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 09 kwietnia 2010 18:01

Samozatrudnienie

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzi księgi podatkowe, samodzielnie odprowadza zaliczki na podatek, nawet jeżeli świadczy usługi tylko dla jednego podmiotu. Jego przychody z tego tytułu to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej; nie jest to zatem działalność wykonywana osobiście.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: działalność wykonywana osobiście

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________