ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: emerytura

ZUS poinformował, że z dniem 1 marca 2015 r. dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 18 września 2013 12:53

Uwaga na zmiany w kapitale początkowym

Od dnia 1 października 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960)  obowiązują nowe zasady ustalania wysokości kapitału początkowego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż nieuwzględnienie wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w innych jednostkach niż wskazane w kwestionowanym przepisie, jest zgodne z Konstytucją. Oznacza to, że instruktor praktycznej nauki zawodu nie ma prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 24 stycznia 2013 11:55

Opodatkowanie emerytur w Konwencji z USA

Emerytury i renty otrzymywane przez polskiego rezydenta w USA mogą podlegać opodatkowaniu w obu krajach, w Polsce i w USA.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 19 grudnia 2012 19:27

Waloryzacja emerytur zgodna z Konstytucją

Waloryzacja kwotowa świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2012 r. jest zgodna z Konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK uznał, że waloryzacja nie musi zawsze w sposób matematyczny odzwierciedlać zmiany siły nabywczej świadczeń na skutek inflacji.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Tzw. kwota wolna od potrąceń, która określa część świadczenia, która nie podlega egzekucji (potrąceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty i w zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny (K 2/12).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Na temat tego jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie o emerytury lub renty wypowiedział się w uchwale Sad Najwyższy (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r. III UZP 3/12).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 02 października 2012 10:10

Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

W dnu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę z wniosku grupy senatorów dotyczącą uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 4
powrót Artykuły w etykietach: emerytura

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________