Artykuły w etykietach: faktura
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: faktura
wtorek, 28 października 2014 01:16

Jazdy prywatne pracowników samochodami służbowymi

Pytanie: Czy za używanie służbowych samochodów na potrzeby prywatne pracowników należy wystawiać faktury wewnętrzne?

Pracownicy naszej firmy zgodnie z regulaminem mogą używać samochodów do przejazdów prywatnych. Paliwo do samochodów jest opłacane z firmowych kart paliwowych, jednak część paliwa do jazd prywatnych pokrywają pracownicy. Samochody są w leasingu operacyjnym.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 27 października 2014 20:24

Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Pytanie: Czy faktury zaliczkowe trzeba wystawić w dniu otrzymania przedpłaty, jeśli zarówno przedpłata, jak i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu?

Opublikowane w VAT

Pytanie: Jaki dokument z tytułu najmu powinna wystawić spółce osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?

Podnajmujemy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszkania. Mieszkania te następnie wynajmujemy naszym klientom.  W związku z tym powstaje pytanie jaki dokument (faktura lub rachunek) powinna spółka otrzymać od osoby fizycznej potwierdzający koszt najmu mieszkania?

Opublikowane w VAT
czwartek, 09 października 2014 11:31

Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

Pytanie: Czy w poniższej sytuacji można odliczyć podatek VAT naliczony z otrzymanych faktur?

Podatnik VAT podpisał umowę z kontrahentem, w ramach której po zakończeniu miesiąca otrzymał: fakturę od kontrahenta oraz drugą fakturę z firmy International Card Centre LTD oraz notę obciążeniową wystawioną przez kontrahenta na płatność za obie te faktury. Wartość z obu faktur jest wyrażona złotych. Na fakturze ICC jest zamieszczony nr NIP, jednak podatnik nie jest pewien, czy jest to polski NIP i czy firma ta jest zarejestrowania w Polsce. Jak upewnić się czy w takiej sytuacji możliwe jest odliczenie VAT naliczonego z otrzymanych faktur?

Opublikowane w VAT

Czytelnicy pytają: Wystawiam fakturę za dostawę materiałów do produkcji opodatkowanych VAT ze stawką 8% i na fakturze jednocześnie znajdzie się usługa transportu opodatkowana według stawki 23% VAT. Czy moje postępowanie jest prawidłowe z uwagi na zmianę przepisów dotyczących w podstawy opodatkowania w 2014 r.?

Opublikowane w VAT

Jeżeli podatnik nie uzasadni przyczyny różnicy pomiędzy kwotą, jaką jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, a średnią wartością rynkową tego samochodu w kraju, to organ podatkowy może wówczas sam określić podstawę opodatkowania i należny podatek akcyzowy. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2013 r. (I GSK 1496/11).

Opublikowane w Akcyza
środa, 21 września 2011 16:34

Usługa odbioru odpadów

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że sprzedaż usług odbioru odpadów nie jest sprzedażą ciągłą, co istotnie wpływa na termin wystawienia faktury za te usługi. Organ podatkowy podał też definicję sprzedaży ciągłej.

Opublikowane w VAT
wtorek, 20 września 2011 13:40

Ulga internetowa dla obojga małżonków

Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich, w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej. Tak uznał w wyroku z dnia 18 sierpnia 2011 r. WSA w Kielcach (I SA/Ke 321/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 18 sierpnia 2011 09:41

Od 2012 zmiany w opodatkowaniu akcyzą

Do końca 2011 r. Polska ma prawo stosować okres przejściowy w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla, węgla brunatnego i koksu do celów grzewczych. Z dniem 1 stycznia 2012 r. skończy się okres stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego na węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 przeznaczonych do celów opałowych.

Opublikowane w Akcyza

Sprawdź, jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie przechowywania faktur papierowych i elektronicznych.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: faktura

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________