ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: informacja podatkowa

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

Opublikowane w Podatki dochodowe

To już pewne, w 2015 r. większość deklaracji i informacji podatkowych będzie trzeba składać w formie elektronicznej, analogicznie jak dokumenty do ZUS. W przypadku części z tych dokumentów, będzie możliwe składanie w postaci papierowej, ale w tym przypadku zmieni się termin ich przekazania do urzędu skarbowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rekompensaty (odszkodowania) wypłacone przez dewelopera nabywcom lokali, zarówno tych na wykonanie napraw wad i usterek, usunięcie skutków zalania jak również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących. W konsekwencji deweloper ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe wzory informacji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Opublikowane w Akcyza

Deklarację (osoby prawne) lub informację (osoby fizyczne) na podatek od nieruchomości podatnicy mają obowiązek złożyć na formularzu o określonym urzędowo wzorze. Złożenie deklaracji na innym formularzu traktowane jest jak niezłożenie wymaganej deklaracji.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną formularze zeznań, deklaracji i informacji podatkowych dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: informacja podatkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________