ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: instrumenty finansowe

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od niedawna działa innowacyjny system UTP, którego jedną z podstawowych funkcji jest umożliwienie inwestorom dokonywania transakcji w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Opublikowane w Inne

Obrót instrumentami finansowymi może być przedmiotem działalności gospodarczej. Zasadniczo jednak przychody z instrumentów finansowych są zaliczane do odrębnego niż działalność gospodarcza źródła przychodów (kapitałów pieniężnych) i w związku z tym nie można ich łączyć z przychodami z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął czy nabycie akcji dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego podlega zwolnieniu z opodatkowania od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC

Wysokość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) uznawanych za koszty uzyskania przychodów nie może być wyższa niż ustalona hipotetycznie wartość rezerw celowych na te kredyty (pożyczki) pomniejszone o zabezpieczenia.

Opublikowane w Rachunkowość

W wyroku z dnia 13 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że koszty zawarcia umów chroniących podatnika przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w związku z przyszłymi wydatkami na realizację kontraktów już zawartych, ale których realizacja nie została rozpoczęta w roku podatkowym, nie były kosztami uzyskania przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: instrumenty finansowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________