ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: interpretacja ogólna

Od dnia 1 stycznia 2012 r. podatnicy będą mogli występować do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach dotyczących podatków oraz - tu nowość - podatków i opłat lokalnych.

Opublikowane w Inne

Ustawa tzw. deregulacyjna, której przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. przewiduje dla Ministra Finansów nowy obowiązek. Będzie on musiał wydać interpretację ogólną na wniosek podatnika. Obecnie Minister Finansów obowiązkowo wydaje jedynie interpretacje indywidualne, a raczej wydają je Dyrektorzy Izb Skarbowych w jego imieniu.

Opublikowane w Inne
czwartek, 27 października 2011 14:20

Alkohol z gęstwy drożdżowej podlega akcyzie

W związku z oddestylowaniem (produkcją) alkoholu etylowego z gęstwy drożdżowej powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do tego alkoholu. Tak wynika z interpretacji ogólnej z dnia 19 października 2011 r. wydanej przez Ministra Finansów (AE2/033/4/KWG/11/7754).

Opublikowane w Akcyza
piątek, 01 października 2010 12:36

Moc wiążąca interpretacji podatkowych

Jaka jest moc wiążąca pisemnych interpretacji indywidualnych, obowiązujących od 1 lipca 2007 r.?

W odniesieniu do pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), nie można mówić o nałożeniu na podatnika żadnych obowiązków.

Opublikowane w Inne
środa, 07 kwietnia 2010 18:28

Wyroki sądów administracyjnych

W wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. WSA w Warszawie orzekł, że choć orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych, nie ma w polskim systemie prawnym charakteru precedensowego, to w zakresie interpretacji podatkowych (ogólnych i indywidualnych) orzecznictwo to zyskuje szczególnie na znaczeniu.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: interpretacja ogólna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________