ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: jednostka budżetowa

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wobec tego czynności dokonywane przez nie na rzecz osób trzecich, powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Tak wynika również z podjętej w dniu 26 października 2015 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały (I FPS 4/15).

Opublikowane w VAT

Nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT, zapewnia Ministerstwo Finansów. Natomiast kwestia dalszego rozliczania podatku VAT w związku z czynnościami wykonywanymi przez gminne jednostki budżetowe zostanie przedstawiona w koncepcji odnoszącej się do uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13), w której Sąd orzekł, że podatnikiem VAT jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe, takie jak szkoła, dom kultury, czy jednostka straży.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: jednostka budżetowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________