ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: kara umowna

Domaganie się zaprzestania przez zleceniobiorcę jakichkolwiek kontaktów handlowych z kontrahentem, z którym ten współpracował na długo zanim zleceniodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach klauzuli zakazu konkurencji, może zostać uznane za postanowienie nieważne, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Opublikowane w Inne
środa, 02 maja 2012 15:21

Kara umowna. Czy podlega VAT?

Czy obciążenie kontrahenta notą debetową za opłatę za nieterminowy załadunek stanowi świadczenie usług i winno być opodatkowane VAT? Sprawdź czy kara umowna, pełniąca funkcję odszkodowawczą, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opublikowane w VAT

Niezapłacenie kary umownej, mogłoby doprowadzić do pogorszenia stosunków z głównym odbiorcą usług a to, zmniejszyłoby to szanse uzyskania kolejnych kontraktów, co za tym idzie utratę źródła przychodów, a także miałoby negatywny wpływ na wizerunek firmy.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: kara umowna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________