ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: kierownik jednostki

Nawet jednostki, które nie stosują ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg, muszą złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Opublikowane w Rachunkowość

Podmioty odpowiedzialne za złożenie do sądu gospodarczego i urzędu skarbowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu z badania przez biegłego rewidenta będą mogły zostać ukarane za wykroczenie skarbowe grzywną.

Opublikowane w Rachunkowość
sobota, 04 grudnia 2010 13:07

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Sprawdź, jakie obowiązki ma kierownik jednostki w związku z zamknięciem roku obrotowego 2010.

Opublikowane w Rachunkowość
powrót Artykuły w etykietach: kierownik jednostki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________