ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: kryterium dochodowe

W dniu 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich na konferencji prasowej, poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy, co do zasady, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej, którą stanowi dochód po odliczeniu wskazanych w ustawie kwot.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ostateczna decyzja w sprawie wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych, jakie będą obowiązywały od 1 listopada 2012 r., będzie ogłoszona do dnia 15 sierpnia 2012 r. Tak wskazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5323/12).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (SPS-023-5235/12) poinformowało o planowanych zmian w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci, które zlikwidują kryterium dochodowości w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci, w stosunku do których podatnik wykonuje obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: kryterium dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________