ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: małżonek

W obwieszczeniu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Jeśli nieruchomość stanowiła współwłasność majątkową małżeńską, to po śmierci jednego z małżonków, dziedziczeniu podlegałaby tylko część udziału w nieruchomości, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 04 lutego 2013 16:03

Spłata kredytu za małżonka

Spłata kredytu hipotecznego za małżonka, gdy małżeństwo ma rozdzielność majątkową, jest darowizną. Tak w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1125/11).

wtorek, 20 września 2011 13:40

Ulga internetowa dla obojga małżonków

Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich, w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej. Tak uznał w wyroku z dnia 18 sierpnia 2011 r. WSA w Kielcach (I SA/Ke 321/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 02 września 2011 15:32

Ulga meldunkowa w przypadku małżonków

Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania ulgi meldunkowej należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2011 r.).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i o ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotyczą między innymi podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Partnerzy, po upływie pewnego okresu od rejestracji umowy związku partnerskiego nabywaliby wiele uprawnień, które obecnie przysługują małżonkom.

Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego umowy związku partnerskiego określającej prawa osób pozostających w związkach nieformalnych (także tej samej płci) regulując ich sytuację prawną i majątkową.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:03

Będzie nowa ulga podatkowa

Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą nowych preferencji dla dobrowolnie oszczędzających na emerytury.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustanie wspólności w jakimkolwiek okresie roku podatkowego skutkuje brakiem prawa do wspólnego opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od 1 stycznia 2009 r. zwolnione z podatku od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

powrót Artykuły w etykietach: małżonek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________