ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: mieszkanie dla młodych

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oznacza, że wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione po dniu 31 grudnia 2013 r. nie uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków na zasadach określonych w przepisach uchylonej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT do końca 2013 r.

Opublikowane w VAT

Od 1 stycznia 2014 r. ruszył program Mieszkanie dla Młodych. Obecnie wnioski o taki kredyt można składać jedynie w dwóch bankach: PKO BP i Pekao SA. Od 3 lutego 2014 r. wnioski zacznie przyjmować Alior Bank Spółka Akcyjna, od 4 lutego 2014 r. - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, a od 10 lutego 2014 r. SGB-Bank Spółka Akcyjna. Od 31 marca 2014 r. wniosek o kredyt hipoteczny z w ramach programu MdM będzie można złożyć w Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Od 1 kwietnia 2014 r. kredytów preferencyjnych będzie udzielał także Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

Opublikowane w Inne

Powstał projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jeśli Sejm uchwali tę ustawę, już od 2014 r. będzie można uzyskać kredyt w specjalnym banku (kasie oszczędnościowo-budowlanej) na własne cele mieszkaniowe.

Kasy będą zajmować się wyłącznie przyjmowaniem na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych i udzielaniu im kredytów na cele mieszkaniowe.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 20 maja 2013 13:35

Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane!

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, które wykluczy zwrot VAT od części wydatków na materiały budowlane.

Opublikowane w VAT

Sprawdź jakie skutki ma zamiana mieszkania nabytego w ramach programu Rodzina na swoim. Małżonkowie posiadają niewielkie mieszkanie, które nabyli na kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim". Planują zamienić się mieszkaniem z rodzicami, ponieważ ich mieszkanie jest większe. W jaki sposób załatwić taką sprawę?

Opublikowane w Inne

System zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym będzie kontynuowany tylko do końca 2013 r. Osoby uprawnione w tej dacie do zwrotu VAT zachowają prawa nabyte przez następne kilka lat.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: mieszkanie dla młodych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________