ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: najem

Podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów jak i świadczenia usług, zobowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących dokonane czynności zgodnie z art. 106a i 106b ust. 1 ustawy o VAT.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Jaki dokument z tytułu najmu powinna wystawić spółce osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?

Podnajmujemy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszkania. Mieszkania te następnie wynajmujemy naszym klientom.  W związku z tym powstaje pytanie jaki dokument (faktura lub rachunek) powinna spółka otrzymać od osoby fizycznej potwierdzający koszt najmu mieszkania?

Opublikowane w VAT
wtorek, 01 kwietnia 2014 12:34

Badania lekarskie pracowników

Pytanie: Czy refakturowane badania lekarskie są zwolnione z VAT?

Spółki wynajmują między sobą swoich pracowników. Jedna z nich zorganizowała wstępne i okresowe badania lekarskie pracownikom. Otrzymała fakturę za usługę zwolnioną z podatku VAT. Czy refakturując koszty badań lekarskich na drugą spółkę powinna je opodatkować 23% stawką VAT, czy też będzie mieć zastosowanie zwolnienie z podatku?

Opublikowane w VAT
piątek, 10 stycznia 2014 11:36

VAT od najmu i mediów w 2014

Sprawdź kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu najmu i refakturowanych mediów w 2014 r.

Opublikowane w VAT

Sprawdź zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodu osiąganego z tytułu najmu garaży jako wynajmowania nieruchomości mieszkańcom osiedla.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czy wynajmując domek letniskowy można rozliczać się ryczałtem 8,5%? Czy osoba fizyczna może oddać dom letniskowy w najem bez zakładania działalności gospodarczej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czy niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których wynajmujący czerpie przychody z najmu, może zawsze zastosować zryczałtowane opodatkowanie uzyskiwanych w ten sposób przychodów? W interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że podatnik nie może skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% ponieważ najem, który ma miejsce w tym przypadku jest działalnością gospodarczą (ITPB1/415-991/10/AK).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku nieokreślenia terminów umownych umowę najmu, w tym najmu lokalu, można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 21 stycznia 2013 15:18

Wybór formy opodatkowania na 2013 w przypadku najmu

Dziś upływa termin dla wybór formy opodatkowania w stosunku do dochodów uzyskiwanych z najmu lokali. Najem lokalu można rozliczyć albo w ramach działalności gospodarczej, albo jako odrębny przychód opodatkowany ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Opublikowane w Inne
Strona 1 z 4
powrót Artykuły w etykietach: najem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________