ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: najem

Po likwidacji działalności gospodarczej, w której podatnik osiągał przychody z najmu, przychody z wynajmowania nieruchomości, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 13 września 2012 18:08

MF: jak rozliczać media z tytułu najmu

W ramach zobowiązania najemcy strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła itp.) rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wskazało kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (DD2/033/21/K0l/2012/DD-159).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są kosztami uzyskania przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 12 czerwca 2012 18:11

Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

Ministerstwo Gospodarki planuje doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości refakturowania opłat za media. Chodzi o wątpliwości organów podatkowych dotyczące refakturowania tych opłat z taką samą stawką, jak na fakturze za media dla wynajmującego.

Opublikowane w VAT

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencję przychodów prowadzi się odrębnie za każdy rok podatkowy. Sprawdź kto, kiedy i w jaki sposób musi prowadzić ewidencję przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Osoba fizyczna prowadząca od 2008 r. działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczająca się według KPiR i będąca w jej ramach czynnym podatnikiem VAT, nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego niezabudowaną nieruchomość. Następnie wybudowała budynek użytkowo-mieszkalny. Jak rozliczyć przychody z tytułu umowy najmu budynku użytkowo-mieszkalnego?

Opublikowane w VAT
wtorek, 13 marca 2012 22:24

Opodatkowanie przychodów z najmu

Sprawdź, jak rozliczyć ryczałt z tytułu umowy najmu. Czy opłaty związane z wynajmowanym lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, stanowią przychód do opodatkowania?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 27 listopada 2011 22:23

Stawka podatku VAT przy refakturowaniu mediów

Jeżeli najem (dzierżawa) pomieszczeń jest opodatkowany stawką 23% VAT, opłaty za media (tj. energię elektryczną, wodę i kanalizację, ciepło oraz miejsce składania nieczystości stałych) jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Opublikowane w VAT

Firmy, które w ramach usługi pomocy drogowej udostępnia niebędące jej własnością pojazdy zastępcze, nie może odzyskać całego podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wypożyczalnię. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. (I FSK 148/11).

Opublikowane w VAT
Strona 2 z 4
powrót Artykuły w etykietach: najem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________