ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: najem

W uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za uszkodzenie albo zniszczenie samochodu, który nie służył do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje również uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. I nie można jej uzależniać od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej (III CZP 5/11).

Opublikowane w Inne

Zbycie w 2011 r. nieruchomości niemieszkalnej oraz gruntu niezwiązanego z budynkiem mieszkalnym - stanowi przychód z działalności gospodarczej podatnika, natomiast zbycie nieruchomości mieszkalnej oraz gruntu, na którym stoi zbywany budynek mieszkalny - stanowić będzie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 08 września 2011 14:32

Wynajem pokoi poza działalnością gospodarczą

Czy przychód z wynajmu pokoi należy traktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na to pytanie odpowiedział w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 22 marca 2011 11:38

Koszty najmu pustostanu

Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z posiadaniem i utrzymaniem lokalu, również w okresie, kiedy poszukuje dla tego lokalu najemcy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 marca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 17 marca 2011 12:08

Na czym polega refakturowanie?

Na czym polega refakturowanie, wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r.

Refakturowanie jak wskazuje semantycznie przedimek "re" to powrót, zwrot, a więc powrót do stanu sprzed faktury. W ustawie o VAT nie występuje wykładnia pojęcia "refaktura". W praktyce przyjęto, iż jest to czynność przeniesienia obciążenia wierzytelności z przyjętej faktury na osobę trzecią, a ma podłoże w zawieranych umowach obrotu gospodarczego. Natomiast w rozstrzyganym przypadku przy wynajmującym niezależnie od tego, że dzieli obciążenia z tego tytułu na szereg najemców w proporcjach przyjętych w umowie, pozostaje przy nim część kosztów wynikająca z obsługi części wspólnych obiektu (III SA/Wa 667/10).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 29 listopada 2010 17:58

Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy, w oparciu o ustalone przez strony w umowie zasady, prowadzi do wygaśnięcia wiążącego strony stosunku prawnego (tj. zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane), nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez stronę z ciążących na niej obowiązków.

Opublikowane w VAT
piątek, 05 listopada 2010 16:08

Nowe deklaracje PIT-28 i 28/A

Dochody za 2010 r. rozliczymy na nowych formularzach. Dotyczy to osób rozliczających się na deklaracjach PIT-28, PIT-28/A, PIT/O, PIT/D, tj. z tytułu najmu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 lipca 2010 14:06

Udostępnienie strony www na reklamę

Udostępnienie strony www na reklamę może podlegać opodatkowaniu 8,5% ryczałtem. Tak stwierdził  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 lipca 2010 r. Podobnie wcześniej orzekł WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2010 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czynność przeniesienia lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do ewidencji wynajmu poza działalnością gospodarczą, nie powoduje żadnych konsekwencji w podatku VAT. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 8 kwietnia 2010 r.).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:28

Najem ściany budynku na reklamę

Dochód uzyskany z najmu powierzchni ściany budynku na cele reklamowe, jako osiągnięty z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nie korzysta ze zwolnienia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 3 z 4
powrót Artykuły w etykietach: najem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________