ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: najniższe wynagrodzenie
poniedziałek, 28 listopada 2011 17:36

Nowa wysokość zasiłku chorobowego w 2012

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Sprawdź nową wysokość zasiłku chorobowego w 2012 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast osoby wykonujące pracę nakładczą podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby te nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.

W piśmie z dnia 23 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziło swoje stanowisko w sprawie żądania przez ZUS zwrotu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne od osób prowadzących działalność gospodarczą, które w przeszłości zawarły umowę o pracę nakładczą (SPS-023-24041/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 15 września 2011 13:29

Najniższe wynagrodzenie w 2012

Już przesądzone, płaca minimalna w 2012 r. wyniesie 1.500 zł. Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz.U. nr 192, poz. 1141).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 13 września 2011 17:19

Nowa wysokość płacy minimalnej

Od dnia 1 stycznia 2012 r. najniższe wynagrodzenie wyniesie 1.500 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
niedziela, 03 lipca 2011 17:09

Płaca minimalna w 2012 r. Skutki?

Planowana jest podwyżka najniższego wynagrodzenia. W 2012 r. mogłoby ono wynieść nawet 1.500 zł. W piśmie z dnia 30 marca 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (SPS-023-21709/11) wypowiedziało się na temat wysokości najniższego wynagrodzenia i skutków jego podniesienia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 2 z 2
powrót Artykuły w etykietach: najniższe wynagrodzenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________