ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: nieodpłatne świadczenia

Pracownik z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych uzyskuje przychód. W przypadku korzystania z samochodu firmowego z silnikiem o pojemności poniżej 1.600 ccm zryczałtowany przychód wynosi 250 zł miesięcznie, w przypadku aut o wyższej pojemności, jest to kwota 400 zł miesięcznie. W ryczałcie tym mieści się również przez firmę zakup paliwa wykorzystanego przez pracownika do celów prywatnych. Poznaj szczegóły.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 14 października 2014 10:23

Nieodpłatne otrzymywanie materiałów reklamowych

Pytanie: Czy należy wykazywać przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymywania materiałów reklamowych, jeżeli tak to w jaki sposób określić ich wartość? Czy należy prowadzić ewidencję przekazania tych towarów?

Podatnik otrzymuje od kontrahenta zagranicznego spoza UE materiały reklamowe. Są to stojaki ekspozycyjne, katalogi itp. Są one dostarczane bezpłatnie na podstawie faktury pro-forma. Podatnik z tego tytułu zalicza jedynie podatek VAT z tytułu importu towarów oraz cło, jeżeli powstaje obowiązek jego zapłaty. Katalogi są wydawane klientom podatnika i nie jest prowadzona ich ewidencja.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 03 września 2014 15:02

Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Pytanie: Jak powinien się rozliczać małżonek wynajmujący nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską? Czy drugi z małżonków ma obowiązek zapłaty podatku? Czy spółka, która wynajmuje od małżonków nieruchomość uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Małżonkowie, każdy odrębnie, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na działce stanowiącą ich współwłasność, jedno z nich w ramach własnej działalności postawiło budynek handlowy oraz utwardziło plac związany z tym budynkiem. Budynek i plac wynajęła spółka z o.o. utworzona przez oboje małżonków, w zamian za czynsz oraz zwrot kosztów podatku od nieruchomości. Kwota należności czynszowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT po stronie współmałżonka wynajmującego. Podatek od nieruchomości  płaci spółka z o.o.

 

Opublikowane w Podatki dochodowe

Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak uznał Minister Finansów, zmieniając interpretację indywidualną w dniu 13 października 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W odpowiedzi z dnia 20 października 2010 r. na interpelację poselską w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych, Minister Finansów stwierdził, że płatnicy, którzy mieli wątpliwości co do obowiązku pobierania zaliczek na podatek od przedmiotowych świadczeń, mogli występować z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 2 lutego 2010 r. wydał interpretację indywidualną w której stwierdził, że u pracownika korzystającego na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę wchodzących w zakres prowadzonej działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości różnicy pomiędzy opłatą wniesioną przez pracownika a wysokością opłaty stosowanej dla osoby niebędącej pracownikiem.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: nieodpłatne świadczenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________