ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: nieodpłatne świadczenie

Posłowie uchwalili w dniu 23 października 2014 r. ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Sejm rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Zmiany dotyczą również nieodpłatnego świadczenia, jakim jest używanie samochodu służbowego przez pracowników do celów prywatnych.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 20 października 2014 13:51

Opłaty za korzystanie z windy

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Problemem jest jednak czy w sytuacji zwolnienia od opłat powstaje po stronie osób zwolnionych przychód w podatku dochodowym?

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 października 2014 04:48

Karty podarunkowe jako zapłata w podatku dochodowym

Pytanie: Czy w związku z takim zakupem powstanie przychód i koszt podatkowy?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć roczny obrót opakowaniami zwrotnymi (paletami)?

Podatnik wystawił fakturę dla rozliczenia się ze kontrahentem z tytułu obrotu opakowaniami zwrotnymi, w której zwolnił kontrahenta z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jednocześnie podatnik otrzymał taką fakturę, w której kontrahent zwolnił podatnika z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jakie skutki podatkowe powstają w związku z taką fakturą?

Opublikowane w VAT
piątek, 17 października 2014 02:41

Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

Pytanie: Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur opłaconych kartami podarunkowymi, jeżeli zakupione towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Czy pracownicy, którzy nieodpłatnie używają do celów prywatnych samochodów pracodawcy (własnych oraz przez niego wynajmowanych do działalności) mają przychód z tego tytułu?

Pracodawca w przypadku używania pojazdów wynajmowanych do przychodów pracownika ze świadczeń w naturze dolicza 8% z wartości z faktury za najem wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Jak postąpić w przypadku własnych pojazdów, które są już zamortyzowane?  Jaką wartość świadczenia w naturze przyjąć do opodatkowanie u pracowników?

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 25 listopada 2013 16:26

Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

Pracodawca zamierza zorganizować swoim pracownikom i zleceniobiorcom kolację wigilijną w restauracji w formie tzw. szwedzkiego stołu. Czy koszt takiej kolacji będzie przychodem dla osób, które wezmą w niej udział i czy będzie można wydatek na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pracodawcy, którzy zrefundują swoim pracownikom szczepienia przeciwko grypie mają prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na szczepienie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 12 kwietnia 2013 12:02

Darmowa pomoc prawna a opodatkowanie VAT

Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W piśmie z dnia 7 marca 2013 r. Ministerstwo Finansów (SPS-023-13706/13) wypowiedziało się na temat opodatkowania VAT darmowej pomocy prawnej.

Opublikowane w VAT

Problem z imprezami integracyjnymi, co do których nie ma zgody ani między organami podatkowymi, ani sądami administracyjnymi, rozsądzi Trybunał Konstytucyjny.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 3
powrót Artykuły w etykietach: nieodpłatne świadczenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________