ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: nieujawnione źródła przychodów

W dniu 24 lutego 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja ta dotyczy zagadnienia nieujawnionych dochodów. Czy urzędnikom będzie wolno więcej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów przyznaje, podatnik nie może być karany 75% stawką podatku, jeśli w trakcie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów powoła się na niezgłoszoną do opodatkowania pożyczkę lub darowiznę.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: nieujawnione źródła przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________