ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: nowa kwota bazowa

ZUS poinformował, że z dniem 1 marca 2015 r. dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
powrót Artykuły w etykietach: nowa kwota bazowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________