ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: oświadczenie

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rząd proponuje, aby od początku 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługiwała jedynie rodzinom, których roczne dochody nie przekroczą 85.000 zł.

Opublikowane w Inne

Za rok 2013, czyli w zeznaniu składanym do dnia 30 kwietnia 2014 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich rozliczymy na nowych, już nie tak korzystnych zasadach. Sprawdź co się zmieni.

Podatnicy korzystający z praw autorskich oraz praw pokrewnych zostaną objęci za 2013 r. limitem w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zapłacą oni (jest to grupa ok. 17.000 osób) wyższy podatek, średnio o 7 punktów procentowych. Do budżetu państwa wpłynie więcej o ok. 500 mln zł więcej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Będzie nowy sposób uzyskiwania przez pacjentów prawa do świadczeń zdrowotnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Aby opodatkować przychody w danym roku podatkowym w formie ryczałtu należy złożyć do 20 stycznia pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zgodnie z komunikatem wydanym w dniu 19 grudnia 2011 r. przez NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent w prosty sposób może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi wybór tej formy opodatkowania jest złożenie przez niego w ustawowym terminie pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźną wolę w tym zakresie.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2012 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, tj. tzw. becikowego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 21 listopada 2011 19:27

Zasiłek powodziowy. Wymagane dokumenty

Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2.000 zł.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 10 października 2011 15:51

Ulga meldunkowa dla obojga małżonków

Tzw. ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: oświadczenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________