ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: obciążenie odwrotne

Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych. MF do ponownych konsultacji przekazał właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 21 listopada 2014 r. Wygląda na to, że MF zrezygnowało z forsowania wprowadzenia nowej klauzuli obejścia prawa.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Nabywca wyrobów stalowych może odliczyć VAT po spełnieniu ustawowych warunków, dla odliczenia.

Opublikowane w VAT

Ministerstwo Finansów musi się zastanowić nad zmianą przepisów dotyczących handlu złomem. Eksperci alarmują, że ostanie nowelizacje przepisów dotyczących obrotu złomem i odpadami nie wyeliminowały skutecznie wyłudzeń VAT.

Opublikowane w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2011 r., a następnie z dniem 1 lipca 2011 r. zmianie uległy przepisy dotyczące obrotu złomem. Sprawdź, jak prawidłowo wystawić fakturę VAT oraz rozliczyć transakcje obrotu złomem w deklaracji podatkowej. Błędnie wystawiona faktura nie będzie uprawniała nabywcy do odliczenia podatku naliczonego.

Opublikowane w VAT
środa, 09 listopada 2011 18:25

Obrót złomem. Zasady po 1 lipca 2011

Z dniem 1 lipca 2011 r. zaczęły obowiązywać kolejne nowe przepisy dotyczące obrotu złomem. Sprawdź, jaki wpływ mają nowe przepisy na zasady rozliczania odwrotnego obciążenia.

Opublikowane w VAT
środa, 09 listopada 2011 16:46

Obrót złomem. Zasady po 1 kwietnia 2011

W 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady rozliczania obrotu złomem. Nowe przepisy zmieniły podstawową zasadę podatku VAT, zgodnie z którą za podatnika zawsze jest uznawany ten podmiot, który wykonuje czynności opodatkowane, jakimi, m. in. są dostawy towarów i świadczenie usług.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. przy transakcjach związanych z obrotem złomem za podatnika uznaje się nabywcę złomu a nie jego sprzedawcę.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 17 października 2011 19:36

Olej przepracowany. Czy podatek VAT rozlicza nabywca?

Czytelnicy pytają: Moje pytanie dotyczy oleju przepracowanego. Jeśli go sprzedaję jako odpad, ponieważ dla mnie jest odpadem (mam warsztat mechaniczny), czy jest to sprzedaż złomu? Czy wystąpi odwrotne opodatkowanie - czyli obowiązek podatkowy powstanie po stronie nabywcy oleju przepracowanego? Nie znalazłam w załączniku nr 11 ustawy o VAT po zmianach z 2011 r. pozycji, w której mieściłby się olej przepracowany jako złom, ale może wynika to z innych przepisów?

Opublikowane w VAT
środa, 10 sierpnia 2011 14:25

Co jest złomem od 1 lipca 2011

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, m.in. dotyczące katalogu odpadów przetwarzalnych (surowców wtórnych, złomu), które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 23 maja 2011 19:11

Złom według Ministra Finansów

Minister Finansów wyjaśnił w interpretacji ogólnej, że ponieważ od dnia 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie między innymi surowcami wtórnymi (złomem), podatnikami obowiązanymi do rozliczenia tego podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie pojęcia złom (PT3/033/188/LWA/11/569).

Wcześniej jednak Minister Finansów twierdzi, że złom nie obejmuje akumulatorów.

Opublikowane w VAT

Sprawdź co zrobić, gdy dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonano przed dniem 1 kwietnia 2011 r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy przed tą datą.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: obciążenie odwrotne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________