ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy

Wcześniejsze wystawienie faktury w 2014 r. nie prowadzi jednak do tego, że obowiązek podatkowy powstanie również przed dokonaniem czynności.

Opublikowane w VAT
piątek, 22 listopada 2013 16:26

Obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014

Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014 r.

Opublikowane w VAT

Sprawdź kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług finansowych w 2014 r.

Opublikowane w VAT

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

Opublikowane w PCC

W piśmie z dnia 8 sierpnia 2013 r. pt. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy o VAT w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych (PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408) opublikowanym w Dz.Urz.MF. 2013/27, Minister Finansów wyjaśnił zasady wystawiania faktur VAT da usług spedycyjnych i transportowych.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Dokonując sprzedaży moich towarów na eBay w 2012 r., otrzymałem faktury za usługi (niektóre w złotych, niektóre w euro). Nie mam NIP unijnego, ponieważ jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. To chyba import usług. Czym zatem od świadczonych przez eBay usług muszę zapłacić VAT w Polsce? Serwis ten nalicza mi VAT według stawki 15%. W jaki sposób rozliczyć te transakcje? Czy powinienem wystawić faktury wewnętrzne oraz czy do kwot z faktur nalezy doliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT obowiązującą w Polsce? Czy muszę się zarejestrować jako podatnik VAT? Jeśli tak, w jakiej deklaracji VAT ująć import usług?

Opublikowane w VAT

Ministerstwo Finansów planuje rewolucyjne zmiany w zasadach rozliczania VAT. Podatek należny mielibyśmy płacić wcześniej niż obecnie, ale przepisy byłyby bardziej zrozumiałe.

Opublikowane w VAT
sobota, 10 września 2011 14:59

Usługi budowlane częściowo wykonane w 2010

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w grudniu 2010 r., a zatwierdzonych tzw. przejściowym świadectwem płatności (protokołem) w maju 2011 r.? Decyduje moment powstania obowiązku podatkowego, przypomina Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2011 r.).

Opublikowane w VAT

Sprawdź, jak rozliczyć czynność wykonaną w czasie obowiązywania nowej stawki, w związku z którą otrzymano zaliczkę, przedpłatę, która wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego w czasie obowiązywania starej stawki, tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Opublikowane w VAT
sobota, 08 stycznia 2011 14:16

Zmiana stawek VAT a świadczenia ciągłe

Specyfika branż świadczących tzw. usługi ciągłe powoduje, że często okresy rozliczeniowe nie pokrywają się u nich z okresami kalendarzowymi. W związku z tym wprowadzony został przepis przejściowy regulujący sytuacje, gdy okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki podatku. Sprawdź, jak rozwiązać problem zmiany obowiązujących po dniu 1 stycznia 2011 r. stawek VAT.

Opublikowane w VAT
Strona 2 z 3
powrót Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________