ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: obrót opakowaniami zwrotnymi

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć roczny obrót opakowaniami zwrotnymi (paletami)?

Podatnik wystawił fakturę dla rozliczenia się ze kontrahentem z tytułu obrotu opakowaniami zwrotnymi, w której zwolnił kontrahenta z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jednocześnie podatnik otrzymał taką fakturę, w której kontrahent zwolnił podatnika z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jakie skutki podatkowe powstają w związku z taką fakturą?

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: obrót opakowaniami zwrotnymi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________