ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: opłata za przejazd autostradą płatną

W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych z dnia 16 lipca 2014 r., znajdujemy odpowiedź na temat sposobu wykładni pojęcia wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu dla potrzeb podatnika i ograniczenia prawa do odliczenia VAT.

Opublikowane w VAT

Najprawdopodobniej dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. wzrośnie wysokość diet krajowych i zagranicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny, 4 już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: opłata za przejazd autostradą płatną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________