ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: organizacja pożytku publicznego
piątek, 17 października 2014 02:38

Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić formularz załącznika CIT-8/O w przypadku stowarzyszenia o statusie OPP, ale prowadzącego działalność gospodarczą, które przeznacza zysk na cele statutowe?

Opublikowane w Podatki dochodowe

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania. Resztę formalności dopełni urząd skarbowy.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 lutego 2012 16:20

1% na OPP od emeryta i rencisty

Emeryci i renciści przekazują 1% należnego podatku na organizacje pożytku publicznego na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do zmiany sposobu przekazywania 1% podatku dla organizacji po żytku publicznego przez emerytów i rencistów. Tak stwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 08 lutego 2012 16:23

Nowe zasady dla VAT od darowizn

Minister Finansów zmienił przepisy dotyczące opodatkowania VAT darowizn. Zwolnienie obowiązuje wstecznie od dnia 3 listopada 2011 r.

Opublikowane w VAT
środa, 05 stycznia 2011 15:42

PIT-12 a przekazanie 1% na OPP

Czytelnicy pytają: Miała być możliwość wskazania KRS organizacji pożytku publicznego. Wygląda na to, że nie można przekazać tego 1%. Proszę o informację jak ta sprawa wygląda przy rozliczaniu podatku przez zakład pracy. PIT 12 nie ma rubryki, w której można określić OPP.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:21

1% na organizację pożytku publicznego

W zeznaniu podatkowym podatnik możne podać dane identyfikacyjne tylko 1 organizacji pożytku publicznego. Dotyczy to zarówno zeznań podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, jak i zeznań, w których małżonkowie wnioskują o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:12

Darowizna na cel charytatywny

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę na cel charytatywny, to może być ona zwolniona z podatku.

Opublikowane w VAT

Jeszcze w tym roku zwolnione z podatku VAT zostaną towary i usługi przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym, jeżeli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub prowadzą działalność statutową w zakresie realizacji celów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem zwolnienia będzie przeznaczenie towarów i usług w całości do realizacji zadań statutowych OPP, a także udokumentowanie przekazania fakturą VAT.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: organizacja pożytku publicznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________