ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: papiery wartościowe

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od niedawna działa innowacyjny system UTP, którego jedną z podstawowych funkcji jest umożliwienie inwestorom dokonywania transakcji w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Opublikowane w Inne

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 lutego 2012 13:34

Nowy wzór ZPP-1

W dniu 3 marca 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o pobranym podatku.

Opublikowane w Inne
środa, 07 kwietnia 2010 19:11

Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 marca 2010 r. przyznał, że samo przyznanie pracownikowi opcji nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: papiery wartościowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________