ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: podatek Belki

Podatek od odsetek z tytułu lokat bankowych i oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi bardzo duże obciążenie przede wszystkim dla ludzi o niewielkich oszczędnościach.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. nie da się już uniknąć 19% podatku od zysków kapitałowych, zakładając lokatę z jednodniową kapitalizacją odsetek.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Z dniem 31 marca 2012 r. wchodzi w życie zmiana dotycząca sposobu zaokrąglania podstaw opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę. Nowe przepisy - art. 63 Ordynacji podatkowej - uniemożliwiają skorzystanie z tzw. lokat jednodniowych i uniknięcie podatku Belki.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 12 marca 2012 18:15

Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych

Odsetki od lokaty założonej przez osobę fizyczną na rachunku niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek Belki). Zobowiązanym do poboru podatku z tego źródła przychodów jest płatnik (bank), natomiast podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania tych przychodów w składanych zeznaniach rocznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustawa tzw. okołobudżetowa została uchwalona. Wprowadza ona zmiany w Ordynacji podatkowej, które dotyczą zasad zaokrąglania podatków. Zmiana ta wpływa na możliwość dziennej kapitalizacji odsetek, tj. skorzystanie z lokat jednodniowych, które chroniły podatników przed zapłatą, zgodnie z prawem, podatku od zysków kapitałowych (czyli podatku Belki). Od 2012 r. takiej możliwości już nie będzie!

Opublikowane w Podatki dochodowe

Jeszcze w tym roku zniknie możliwość korzystania z lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 09 września 2011 13:33

Podatek Belki zniknie od 2012?

Odsetki od prywatnych lokat bankowych mogłyby być nieopodatkowane od dnia 1 stycznia 2012 r. Taką zmianę ma wprowadzić projektowana zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o tzw. podatek Belki.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:56

Lokaty jednodniowe. Bez podatku!

Lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek nie podlegają opodatkowaniu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: podatek Belki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________