ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia całkowitego

Wykorzystywanie w działalności samochodów osobowych, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu daje prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi samochodami (wyłączając paliwo). Dla celów działalności podatnicy często kupują usługę monitoringu w systemie GPS, która służy właściwemu podziałowi kosztów wewnątrzfirmowych. Czy ograniczenie odliczenia podatku VAT obejmuje również koszt abonamentu nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów w systemie GPS? Czy z faktur za parkowanie pojazdów można odliczyć 100% VAT?

Opublikowane w VAT

Pytanie: Czy spółka przy likwidacji środka trwałego musi zwrócić podatek naliczony VAT związany z jego zakupem z uwagi na likwidację jednego z miejsc prowadzenia działalności, ponieważ nie upłynął jeszcze okres 5 lat użytkowania środka trwałego?

W 2013 r. spółka podpisała umowę z kontrahentem na prowadzenie usług gastronomicznych w obiekcie należącym do tegoż kontrahenta. Spółka musiała jednak zakupić środki trwałe (między innymi szybkoschładzarkę oraz ladę chłodniczą itp.) do prowadzenia działalności w tym miejscu. Koszty to odpowiednio 4.000 i 10.000 zł. W roku bieżącym umowa zostanie rozwiązana i wszystkie zakupione środki trwałe zostaną sprzedane.

Opublikowane w VAT

Podatnikowi prowadzącemu działalność, której przedmiotem jest odprzedaż samochodów, nie przysługuje prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego przy nabyciu każdego samochodu i pojazdu samochodowego, jak również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliw służących do napędu wszystkich samochodów wykorzystywanych przez niego do opodatkowanej działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT

W przypadku niektórych pojazdów, zwanych pojazdami specjalnymi, przysługuje od ich nabycia prawo do odliczenia całości podatku VAT. Są to pojazdy samochodowe będące pojazdami przeznaczeń specjalnych. W załączniku wymieniającym pojazdy specjalne znajduję się także bankowóz.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 29 listopada 2010 18:10

Odliczenie VAT od samochodów w 2011

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, stanowić będzie 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 18 października 2010 14:29

Samochody z kratką - mniej VAT do odliczenia!

Przy zakupie samochodów z kratką od 1 stycznia 2011 r. możliwe będzie odliczenie VAT w wysokości 60% kwoty z faktury, nie więcej niż 6.000 zł.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia całkowitego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________