ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: przedpłata
poniedziałek, 27 października 2014 20:24

Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Pytanie: Czy faktury zaliczkowe trzeba wystawić w dniu otrzymania przedpłaty, jeśli zarówno przedpłata, jak i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu?

Opublikowane w VAT

Podatnik świadczy usługi przewozów pasażerskich, a jego klienci kupują bilety miesięczne w ramach przedsprzedaży. Zapłata za bilety, wydanie biletów, wystawienie faktur, odbywa się w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym bilet jest ważny.

Przewoźnik uznawał, że pieniądze otrzymane w ramach przedsprzedaży biletów miesięcznych w danym miesiącu na miesiąc następny są przychodem podatkowym miesiąca następnego, tj. miesiąca, w którym usługa na rzecz pasażerów jest świadczona, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym przewoźnik zaniżał przychody do opodatkowania uzyskane w kolejnych miesiącach, czym szybko zainteresowały się organy podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 31 stycznia 2011 19:13

Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży internetowej. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na mały obrót wybrał zwolnienie z VAT. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty i w tym dniu rozpoznaje on przychód. Czy prawidłowo?

Opublikowane w KPiR

Sprawdź, jak rozliczyć czynność wykonaną w czasie obowiązywania nowej stawki, w związku z którą otrzymano zaliczkę, przedpłatę, która wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego w czasie obowiązywania starej stawki, tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:21

Zadatek a VAT

O ile strony umowy nie postanowią inaczej, dany zadatek ma charakter zabezpieczający wykonanie umowy, jak i odszkodowawczy, w przypadku jej niewykonania. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: przedpłata

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________