ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: przychody z kapitałów pieniężnych

Podatek od odsetek z tytułu lokat bankowych i oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi bardzo duże obciążenie przede wszystkim dla ludzi o niewielkich oszczędnościach.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pod koniec 2010 r. podatnik otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do zapłacenia podatku ryczałtowego od oszczędności zgromadzonych na prowadzonym przez bank w Holandii rachunku bankowym. Jednakże na wskazanym koncie nie miał żadnych oszczędności, tylko środki pieniężne należące do siostry, która od wielu lat mieszka i pracuje w Holandii.

Siostra uczyniła podatnika współwłaścicielem należącego do niej rachunku oszczędnościowego. Według banku była to jedyna możliwość, aby któryś z członków rodziny miał dostęp do środków zgromadzonych na koncie bez rozpoczynania żmudnego i kłopotliwego procesu spadkowego w obcym kraju.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 12 marca 2012 18:15

Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych

Odsetki od lokaty założonej przez osobę fizyczną na rachunku niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek Belki). Zobowiązanym do poboru podatku z tego źródła przychodów jest płatnik (bank), natomiast podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania tych przychodów w składanych zeznaniach rocznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: przychody z kapitałów pieniężnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________