ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: przychody z nieujawnionych źródeł

W dniu 24 lutego 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja ta dotyczy zagadnienia nieujawnionych dochodów. Czy urzędnikom będzie wolno więcej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 lipca 2013 r. rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opublikowane w Inne

Umowa przechowania środków pieniężnych może skutecznie uchronić przed obciążeniem 75% podatkiem od przychodów nieujawnionych lub nie znajdujących pokrycia w dochodach ujawnionych.

Jeżeli poniesione przez podatnika wydatki nie znajdą pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zasobach wcześniej zgromadzonych opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania - organy podatkowe zakładają, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. orzekł, że organy podatkowe nie mogą skutecznie podważyć, że taka umowa została faktycznie zawarta (I SA/Op 235/12).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Postępowanie w sprawie ustalenia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach może prowadzić do stwierdzenia, że nie ma pokrycia dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków w mieniu zgromadzonym w tym roku lub wcześniej. Na tej podstawie podatnik jest obciążany sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%.

Udowodnienie otrzymania darowizny może tę stawkę obniżyć do 20% (wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie I SA/Ol 725/11).

środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC
powrót Artykuły w etykietach: przychody z nieujawnionych źródeł

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________