ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: rachunek bankowy

Podatek od odsetek z tytułu lokat bankowych i oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi bardzo duże obciążenie przede wszystkim dla ludzi o niewielkich oszczędnościach.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Finansów planuje obniżyć limit rozliczeń bezgotówkowych z obecnego poziomu 15.000 euro do 3.000 euro.

Opublikowane w Inne

Pytanie: Czy można wystąpić o przyspieszony zwrot VAT?

Niewielka spółka z o.o. kupiła od miasta działkę za 250.000 zł plus VAT 23%. Zakup sfinansowano pożyczkami udzielonymi spółce przez udziałowców. Zapłaty, zamiast na rachunek bankowy spółki, dokonano w banku bezpośrednio na rachunek urzędu miasta.

 

Opublikowane w VAT
czwartek, 16 października 2014 11:15

Kwota wolna od egzekucji z rachunku bankowego

Kwota wolna od egzekucji to wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, kwota znajdująca się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów.

Opublikowane w Inne
piątek, 27 grudnia 2013 16:38

Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są zarówno pozytywne jak i negatywne dla podatników.

Opublikowane w Inne
środa, 20 listopada 2013 08:27

Będzie nowa ulga mieszkaniowa

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zupełnie nową kolejną tzw. ulgę mieszkaniową.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, kiedy bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z wypłatą środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym do rąk osoby nieuprawnionej.

Opublikowane w Inne

Sprawdź, czy lokaty typu overnight od czasowo wolnych środków finansowych są zwolnione z podatku dochodowego w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pod koniec 2010 r. podatnik otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do zapłacenia podatku ryczałtowego od oszczędności zgromadzonych na prowadzonym przez bank w Holandii rachunku bankowym. Jednakże na wskazanym koncie nie miał żadnych oszczędności, tylko środki pieniężne należące do siostry, która od wielu lat mieszka i pracuje w Holandii.

Siostra uczyniła podatnika współwłaścicielem należącego do niej rachunku oszczędnościowego. Według banku była to jedyna możliwość, aby któryś z członków rodziny miał dostęp do środków zgromadzonych na koncie bez rozpoczynania żmudnego i kłopotliwego procesu spadkowego w obcym kraju.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2011 r. uznał, że wpłata na rzecz obdarowanego należności pieniężnej na konto bankowe jego wierzyciela spełnia wymóg, o którym mowa w art 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tzn. może korzystać ze zwolnienia od podatku. Może to być nawet spłata zaległości podatkowych!

Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: rachunek bankowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________