ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: raje podatkowe

Minister Finansów przygotował nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Finansów zamierza powołać nowy organ umożliwiający stosowanie klauzuli obejścia prawa. Jak dotychczas sam pomysł wprowadzenia kolejnego mechanizmu utrudniającego działalność gospodarczą przedsiębiorcom, tj. nowej klauzuli obejścia prawa spotkał się z krytyką organizacji reprezentujących przedsiębiorców, wielu ekspertów i ciał doradczych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 14 listopada 2014 13:17

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Uwaga! Weszły w życie zmiany przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 3 października 2014 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328). Do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W komunikacie z 18 marca 2014 r. Rada Ministrów podała o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożonego przez Ministra Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W sprawie C‑395/09 Oasis East sp. z o.o., na podstawie art. 234 WE, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2009 r., złożył do TSUE wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Wniosek wpłynął do Trybunału w dniu 13 października 2009 r. przeciwko Ministrowi Finansów.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: raje podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________