ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: remont
poniedziałek, 20 października 2014 14:01

Wymiana bruku przed budynkiem. Ulepszenie czy remont?

Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedsiębiorstwa może wynikać z faktu jej zużycia się. Wtedy mamy do czynienia z remontem (naprawą). Remont to działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych, następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. W przeciwnym natomiast wypadku, jest to ulepszenie środka trwałego.

Opublikowane w Rachunkowość

Sprawdź czy wydatki na prace budowlane o charakterze dostosowawczym i aranżacyjnym przeprowadzane na potrzeby najemców powierzchni biurowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Nawet jeśli większa część budynku nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na remont i prace adaptacyjne, to podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki. Przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomości lub jej części nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Czy wymiana zniszczonej wylewki betonowej na nową kostkę brukową to jeszcze remont czy już modernizacja? Sprawdź, jak rozliczyć wydatki na remont placu służącego handlowi węglem.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu przesądza o zakwalifikowaniu ich jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność, iż przedmiot, ze względów technicznych, nie jest i nie może być wykorzystany do prowadzenia tej działalności, musi zostać indywidualnie zbadana i wykazana przy uwzględnieniu stanu faktycznego danej sprawy.

Skoro czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wynika z woli podatnika i podejmowanych przez niego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, decyzji o remontach bądź zmianie sposobu użytkowania, to nie zachodzi przesłanka braku możliwości wykorzystania go do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 kwietnia 2011 r. (II FSK 2128/09).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
piątek, 23 września 2011 15:11

Usługi meblarsko-budowlane. Stawka VAT w 2011

Sprawdź, jaka stawkę VAT należy stosować dla wykonywanych na zamówienie klientów i montowanych w domach i mieszkaniach szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby.

Opublikowane w VAT

Czytelnicy pytają: Spółka z o.o. buduje narzędziownię w istniejącej już hali produkcyjnej, w związku z czym ponosi koszty związane z tym koszty. Aktualnie poniesione zostały już koszty remontowo-budowlane oraz koszty zakupu materiałów (gwoździe, pędzle malarskie, przewody itp.).

Czy o koszty wykonanych robót należy zwiększyć wartość początkową budynku hali? Do jakiej grupy środków należy zaliczyć narzędziownię, czy ma być odrębnym środkiem trwałym?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: remont

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________