ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: renta

ZUS poinformował, że z dniem 1 marca 2015 r. dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 24 października 2014 06:56

Odwrócony kredyt hipoteczny

Sejm uchwalił w dniu 23 października 2014 r. ostateczne brzmienie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Teraz ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Opublikowane w Inne

Tzw. kwota wolna od potrąceń, która określa część świadczenia, która nie podlega egzekucji (potrąceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty i w zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Na temat tego jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie o emerytury lub renty wypowiedział się w uchwale Sad Najwyższy (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r. III UZP 3/12).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową ds. emerytalno-rentowych oraz prowadząca na terenie Polski pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tejże działalności podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 20 marca 2012 14:58

Kiedy składasz za 2011 PIT-37?

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Sprawdź czy składasz PIT-37 czy może masz obowiązek złożyć inny PIT.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Uwaga na zawierane umowy tzw. hipoteki odwróconej! Okazuje się, że nie w każdym przypadku staną się one źródłem korzyści dla właścicieli mieszkań i domów, którzy chcą mieć wyższe dochody w okresie emerytury i renty. Korzyść z zawarcia takiej umowy hipoteki jest odwrócona.

Opublikowane w Inne

Emeryt i rencista od marca 2012 r. będą mogli zarobić po ok. 200 zł więcej bez ograniczenia lub zawieszenia emerytury i renty. Od dnia 1 marca 2012 r. wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 23 stycznia 2012 15:22

Wyższa kwota wolna od egzekucji z emerytury i renty

W przypadku potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę, kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku emerytur i rent zabezpieczenie to jest o wiele niższe. Nawet z najniższej emerytury, czy renty, komornik może prowadzić egzekucję.

Sejm zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zwiększy ochronę emeryta i rencisty, których świadczenia podlegają egzekucji. Kwota wolna od egzekucji będzie wyższa.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: renta

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________