ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: rozpoczęcie działalności gospodarczej
środa, 15 października 2014 10:35

Od 2015 opłata za VAT-R nie będzie pobierana

Czwarta ustawa deregulacyjna przewiduje zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, kiedy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność przysługuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. na zasadach preferencyjnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
sobota, 22 października 2011 13:57

Wyszukiwanie kodu PKD

Wyszukaj działalność według listy PKD 2007. Zobacz, czy rozpoczęcie danej działalności wymaga wypełnienia określonych wniosków w urzędzie.

Opublikowane w Niezbędne linki
sobota, 22 października 2011 10:54

Zakończenie działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:29

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:45

Podejmujesz działalność gospodarczą? Przeczytaj!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Niezbędne linki
piątek, 07 maja 2010 16:54

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czytelnicy pytają: Osoba fizyczna w 2010 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej (sklep spożywczo-przemysłowy), w związku z którą dla celów podatku dochodowego opodatkowana będzie na zasadach ogólnych, a dla celów VAT jest podatnikiem czynnym (zarejestrowanym) VAT. W ramach przygotowań do działalności zamierza nabyć towary oraz kasę fiskalną, ponieważ od samego początku sprzedaż piwa musi być rejestrowana z jej użyciem.

Czy osoba rozpoczynająca działalność ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego związanego towarami nabytymi przed rozpoczęciem działalności? Czy przysługuje jej ulga na zakup kasy fiskalnej? Czy koszt zakupu towarów handlowych oraz inne wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________