ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: samochód osobowy

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. na interpelację w sprawie podatku VAT od rat w leasingu finansowym w świetle nowelizacji ustawy o VAT, wyjaśnił czy w związku z nowelizacją należy skorygować wartość początkową samochodu oraz amortyzację oraz jak zaksięgować „uwolnienia” części podatku VAT.

Opublikowane w Rachunkowość

Użycie samochodu służbowego na dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP4/443-586/14-4/OS) wyjaśnił, że korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdu z pracy do miejsca jego zamieszkania wyklucza prawo do pełnego odliczenia VAT w stosunku do tego pojazdu.

Opublikowane w VAT

W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych z dnia 16 lipca 2014 r., znajdujemy odpowiedź na temat sposobu wykładni pojęcia wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu dla potrzeb podatnika i ograniczenia prawa do odliczenia VAT.

Opublikowane w VAT

Wykorzystywanie w działalności samochodów osobowych, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu daje prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi samochodami (wyłączając paliwo). Dla celów działalności podatnicy często kupują usługę monitoringu w systemie GPS, która służy właściwemu podziałowi kosztów wewnątrzfirmowych. Czy ograniczenie odliczenia podatku VAT obejmuje również koszt abonamentu nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów w systemie GPS? Czy z faktur za parkowanie pojazdów można odliczyć 100% VAT?

Opublikowane w VAT
czwartek, 16 października 2014 17:00

Zawieszenie działalności a samochód osobowy

Pytanie: Czy pomimo zawieszenia działalności należy skorygować odliczony podatek w razie sprzedaży samochodu nabytego do działalności? Czy należy wykazać przychód z działalności gospodarczej pochodzący ze sprzedaży pojazdu oraz dochód (przychód pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego)? Czy trzeba dokonać korekty VAT?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Czy pracownicy, którzy nieodpłatnie używają do celów prywatnych samochodów pracodawcy (własnych oraz przez niego wynajmowanych do działalności) mają przychód z tego tytułu?

Pracodawca w przypadku używania pojazdów wynajmowanych do przychodów pracownika ze świadczeń w naturze dolicza 8% z wartości z faktury za najem wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Jak postąpić w przypadku własnych pojazdów, które są już zamortyzowane?  Jaką wartość świadczenia w naturze przyjąć do opodatkowanie u pracowników?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma pomóc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczać prawidłowo podatek od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa będzie wydawana przez organy podatkowe odnośnie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Będzie jednak obowiązywać bezterminowo.

Opublikowane w Akcyza
piątek, 03 października 2014 09:42

Złożenie VAT-26 po teminie

Sprawdź skutki złożenia VAT-26 po terminie oraz sposób w jaki można skorygować złożenie VAT-26 upływie terminu. Czy od zakupu pojazdu i od zakupu paliwa powinno się w takiej sytuacji odliczyć tylko 50% VAT, czy dotyczy to tylko paliwa?

Opublikowane w VAT
wtorek, 25 marca 2014 22:39

Picup to dla akcyzy samochód osobowy

Dla potrzeb podatku akcyzowego samochody typu pickup nawet gdy mają homologację ciężarową, są uznawane za samochody osobowe (mieszczą się w pozycji CN 8703 samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób).

Opublikowane w Akcyza

Rada Podatkowa zakończyła konsultacje projektu przepisów ws. pojazdów wykorzystywanych do działalności, mnożąc przepisy dotyczące VAT. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 7
powrót Artykuły w etykietach: samochód osobowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________